Наша позиція:

· Виховання здорової дитини у ракурсі здоров’язберігаючої, здоров’явідновлюючої, здоров’язміцнюючої діяльності.

· Формування творчої, всебічно розвиненої креативної особистості.

· Включення дітей у спільну діяльність з дорослими та однолітками, соціальна адаптація дітей.

· Становлення дитини як суб’єкта життєдіяльності.

· Формування основних базових якостей особистості.

· Формування життєвокомпететної особистості.

Наш стиль роботи:

· Створення розвиваючого оздоровчого життєвого простору та психолого-педагогічних умов для оптимального розвитку та виховання дітей.

· Використання здоров’язберігаючих, здоров’явідновлюючих, здоров’язміцнюючих технологій.

· Використання інноваційних методик та технологій, спрямованих на всебічних розвиток дитини.

· Моніторингове дослідження, обстеження дітей з урахуванням вікових та особистісних якостей і стану здоров’я дітей з метою надання їм необхідної допомоги з різних проблемних питань.

· Збереження інтимізації життя дитини.

· Формування ранньої профорієнтації дошкільників.

· Виявлення унікальності і неповторності кожної дитини як особистості.

· Урахування потреб і запитів батьків.

Базові принципи закладу дошкільної освіти:

· Особистісно-орієнтований підхід у роботі з дітьми, з опорою на дані медико-психолого-педагогічної та соціальної діагностикою.

· Єдність розвитку, виховання, навчання та оздоровлення дітей.

· Принцип творчого розвитку дитини. Створення умов для реалізації нахилів, здібностей, обдарувань, всебічного розвитку особистості.

· Відкритість, інтегрованість, використання виховних можливостей соціуму.

· Наступність у розвитку, навчанні та вихованні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

· Принцип професійної взаємодії (спільна робота з педагогами, інструктором з фізкультури, практичним психологом, вчителем-логопедом).

· Єдність виховних впливів закладу дошкільної освіти, сім’ї та громади.

Кiлькiсть переглядiв: 288

Коментарi